Odvetniška pisarna OPNO je bila ustanovljena leta 2016 z namenom ponujanja odvetniških storitev tako gospodarskim družbam kot tudi posameznikom.

OPNO je butična odvetniška pisarna, ki se prilagaja potrebam in željam svojih strank ter nudi storitve po merah strank. OPNO predstavlja most med klasičnim, tradicionalnim odvetniškim delom in modernim ter mladostnim pristopom, s kreativnimi rešitvami in globalnim razmislekom. Delo OPNO je podprto z najnaprednejšimi tehnološkimi rešitvami s področja kreiranja in upravljanja z dokumenti ter strankam neposredno dostopnim elektronskim spisom, vse z namenom nudenja boljše uporabniške izkušnje.

Osredotočenje na ponujanje storitev gospodarskim družbam omogoča našim pravnikom, da pridobijo obsežne izkušnje in zahtevan nivo znanja evropske in svetovne ravni, predvsem na področju korporativnega prava, insolvenčnega prava, bančnega prava in splošnega gospodarskega prava.

Oba ustanovna partnerja sta pred ustanovitvijo OPNO delala pri uveljavljenih slovenskih odvetniških pisarnah na nekaterih najbolj zahtevnih primerih ter transakcijah, kjer sta svetovala tako domačim kot tujim strankam.