Odvetništvo Novak je bilo ustanovljeno leta 2016 z namenom ponujanja odvetniških storitev gospodarskim družbam.

Odvetništvo Novak je butična odvetniška pisarna, ki se prilagaja potrebam in željam svojih strank ter nudi storitve po merah strank. Odvetništvo Novak predstavlja most med klasičnim, tradicionalnim odvetniškim delom in modernim ter mladostnim pristopom, s kreativnimi rešitvami in globalnim razmislekom. Delo Odvetništva Novak je podprto z najnaprednejšimi tehnološkimi rešitvami s področja kreiranja in upravljanja z dokumenti ter strankam neposredno dostopnim elektronskim spisom, vse z namenom nudenja boljše uporabniške izkušnje.

Osredotočenje na ponujanje storitev gospodarskim družbam omogoča našim pravnikom, da pridobijo obsežne izkušnje in zahtevan nivo znanja evropske in svetovne ravni, predvsem na področju korporativnega prava, insolvenčnega prava, bančnega prava in splošnega gospodarskega prava.

Ustanovni partner je pred ustanovitvijo Odvetništva Novak delal v uveljavljeni slovenski odvetniški pisarni na nekaterih najbolj zahtevnih primerih ter transakcijah, kjer je svetoval tako domačim kot tujim strankam.