Urška Cujnik je diplomirala leta 2013 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z oceno cum laude. Po končanem študiju je v gospodarski družbi opravljala delo strokovne sodelavke za skladnost poslovanja, upravljanje s tveganji ter preprečevanje pranja denarja.

Kot odvetniška pripravnica je z delom začela leta 2015. Leta 2018 je opravila pravniški državni izpit in delo nadaljuje kot odvetniška kandidatka v Odvetništvu Novak, kjer se pri delu ukvarja predvsem z gospodarskim pravom.

V prostem času svojo energijo posveča športnim aktivnosti, potovanjem in druženju s prijatelji.

Urški lahko pišete neposredno na ue.wa1548152192l-kav1548152192on@ak1548152192sru1548152192 ali jo pokličete na 082 057 865.