Nejc Novak je diplomiral leta 2010 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno cum laude, del študija pa je opravil tudi na Utrecht University na Nizozemskem. S študijem je nadaljeval na University College London, ki ga je zaključil z dizertacijo o problematiki manjšinskih deležev v okviru konkurenčnega prava EU in pridobil naziv LL.M. s področja mednarodnega gospodarskega prava.

Kot odvetniški pripravnik je z delom pričel v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki v letu 2011. Leta 2014 je opravil pravniški državni izpit in delo nadaljeval najprej kot odvetniški kandidat in od leta 2015 dalje kot odvetnik.

Leta 2016 je Nejc Novak ustanovil Odvetništvo Novak.

Pri delu se posveča vprašanjem gospodarskega prava, in sicer področju statusnega gospodarskega prava, prevzemov in združitev, prestrukturiranju in insolvenčnemu pravu. Posebno pozornost namenja zagonskim podjetjem, ki pri poslovanju uporabljajo inovativne tehnologije. 

Nejc Novak se redno udeležuje strokovnih konferenc in srečanj, na katerih tudi predava. Od leta 2010 vsako leto na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot na Dunaju deluje kot arbiter.