Katja Artnak je diplomirala leta 2014 na Pravni fakulteti v Ljubljani z oceno cum laude, za svojo diplomsko nalogo s področja mednarodnega prava oboroženih spopadov pa je prejela posebno pohvalo Pravne fakultete. Del študija je opravila tudi na Unywersytet Wrocławski na Poljskem.

Kot sodniška pripravnica je pričela z delom v letu 2014 na Višjem sodišču v Mariboru. V letu 2017 je opravila pravniški državni izpit.

Katja Artnak se pri svojem delu posveča predvsem vprašanjem gospodarskega in civilnega prava, in sicer področju gospodarskih sporov, prevzemov in združitev, pogodbenemu in insolvenčnemu pravu.