Združitve in prevzemi predstavljajo pomemben del storitev Odvetništvo Novak. Oba ustanovna partnerja sta pridobila izkušnje pri delu na pomembnih transakcijah združitev in prevzemov v Sloveniji, in sicer tako pri svetovanju kupcem, prodajalcem, kot tudi financerjem.

Odvetništvo Novak razume poslovni vidik prevzemov in združitev in namenja posebno pozornost svetovanju strankam na jasen, poslovno razumen način, in sicer predvsem s podrobnim razumevanjem strankinih interesov ter njeni motivaciji za prevzem ali združitev. Posledično lahko Odvetništvo Novak dá večji poudarek relevantnim dilemam posamezne transakcije.