Združitve in prevzemi predstavljajo pomemben del storitev NR. Oba ustanovna partnerja sta pridobila izkušnje pri delu na pomembnih transakcijah združitev in prevzemov v Sloveniji, in sicer tako pri svetovanju kupcem, prodajalcem, kot tudi financerjem.

NR razume poslovni vidik prevzemov in združitev in namenja posebno pozornost svetovanju strankam na jasen, poslovno razumen način, in sicer predvsem s podrobnim razumevanjem strankinih interesov ter njeni motivaciji za prevzem ali združitev. Posledično lahko NR dá večji poudarek relevantnim dilemam posamezne transakcije.