Odvetništvo Novak zastopa stranke pred slovenskimi sodišči in v domačih ter tujih arbitražnih postopkih. Odvetništvo Novak ima številne izkušnje z zastopanjem v sporih s poudarkom na gospodarskih sporih. Ustanovni partner redno deluje kot arbiter na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot na Dunaju v Avstriji. Naše stranke cenijo naše znanje in izkušnje s področja korporativnega prava in financ, ki nam omogočajo boljše razumevanje strankinih poslovnih ciljev.