Zmanjševanje tveganj pri poslovanju je za uspeh gospodarskih družb v današnjem poslovnem okolju bistvenega pomena. Skrbni pregledi tretjih oseb morajo biti učinkoviti, temeljiti in sorazmerni z oceno tveganj. Za stranke pripravimo skrben pregled tretjih oseb, v okviru katerega opozorimo na pomembna tveganja, in sicer tako na podlagi zgolj javno dostopnih podatkov in tudi na podlagi zaupnih podatkov, če so nam posredovani. Strankam svetujemo tudi pri vzpostavitvi notranjih mehanizmov poznavanja svojih partnerjev (t.i. »Know your client«).