Odvetništvo Novak ima številne izkušnje in znanje na splošnem področju prava EU s poudarkom na pravu varstva konkurence EU in Slovenije. Pomemben del svetovanja v tej zvezi je potreben tudi pri transakcijah prevzemov in združitev.