Obseg dela na področju korporativnega in finančnega prestrukturiranja se je zaradi finančne krize leta 2008 občutno povečal. Svetovanje na tem področju zahteva poglobljeno razumevanje finančne in poslovne situacije posameznega podjetja, obenem pa tudi široko znanje statusnega, gospodarskega in insolvenčnega prava. Odvetništvo Novak svetuje glede pravnih in strateških vprašanj prestrukturiranja podjetij, z namenom določitve in izvedbe najboljše rešitve za vse deležnike. Ustanovni partner si je v zvezi s tem pridobil obsežne izkušnje pri delu na nekaterih pomembnih in kompleksnih primerih prestrukturiranj v Sloveniji.