Kapitalski trgi so v Sloveniji doživeli korenite spremembe od leta 2008 dalje. Odvetništvo Novak pričakuje, da se bodo aktivnosti na področju kapitalskih trgov povečale vzporedno s stabilizacijo finančnega sektorja in vzpostavitvijo večjega zaupanja v organizirane trge lastniškega in dolžniškega kapitala. Odvetništvo Novak ima veliko znanja glede pravnih vidikov kapitalskih trgov in potrebne izkušnje, da svetuje glede pravnih vidikov uvrstitve delnic in obveznic na organiziran trg, prevzemov, kot tudi splošnih nasvetov, vključujoč vprašanja povezana z notranjimi informacijami.