Odvetništvo Novak svetuje naročnikom in ponudnikom v postopkih javnega naročanja in jim nudi celostno strokovno pomoč ter svetovanje pri izvedbi celotnega postopka. Celostni spekter storitev zajema svetovanje pri pripravi podlag za izvajanje javnih naročil, sodelovanje z naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije in pogodb za izvedbo javnega naročila, pravno svetovanje v postopku oddaje javnega naročila in svetovanje ponudnikom pri pripravi ponudb in v revizijskem postopku.