Obseg dela na področju insolvenčnega prava se je predvsem zaradi gospodarske ohladitve leta 2008 občutno povečal. NR svetuje upnikom pri zavarovanju njihovih interesov do insolventnih dolžnikov in tudi dolžnikom pri njihovih naporih za refinanciranje dolgov in preprečevanja ter odpravljanja insolventnosti. Oba ustanovna partnerja imata številne izkušnje na področju insolvenčnega prava.