Obseg dela na področju insolvenčnega prava se je predvsem zaradi gospodarske ohladitve leta 2008 občutno povečal. Odvetništvo Novak svetuje upnikom pri zavarovanju njihovih interesov do insolventnih dolžnikov in tudi dolžnikom pri njihovih naporih za refinanciranje dolgov in preprečevanja ter odpravljanja insolventnosti. Ustanovni partner ima številne izkušnje na področju insolvenčnega prava.