NR svetuje majhnim, srednjim in velikim gospodarskim družbam glede različnih korporativnih vprašanj. Svetovanje na področju širšega gospodarskega prava predstavlja jedro naših storitev. NR svetuje tudi v zvezi z mednarodnimi aspekti poslovanja naših strank.