Odvetništvo Novak svetuje gospodarskim družbam glede vseh vprašanj delovnega prava, kot so pogajanja pri sklenitvi pogodb o zaposlitvi, zastopanje v delovnih sporih, vzpostavitev sistemov opcij in bonusov, plačnih sistemov, odpovedi pogodb o zaposlitvi.