Odvetništvo Novak svetuje finančnim ustanovam in drugim subjektom zasebnega prava v zvezi z vsemi aspekti bančnega in finančnega prava.